GHB / 'Fantasy', 'Flydende E' &
GBL / 'Hætter', 'Koma på flaske'

Facts om rusmidler ghb fantasy

Foto: XGHB (Gamma-hydroxybutyrat), også kendt som Fantasy eller Flydende E er et lægemiddel til behandling af søvnforstyrrelsen narkolepsi.(Ved medicinsk anvendelse forhandles stoffet under navnet Xyrem®). Som lægemiddel må det kun anvendes efter recept fra en speciallæge i neurologi.

Som illegalt rusmiddel hører det til 'feststofferne'. Det er en blandet gruppe af stoffer, der oftest anvendes af unge på diskoteker, barer og natklubber. GHB er også blevet brugt som dopingstof af bodybuildere på grund af stoffets effekt på proteindannelsen.

GBL (Gamma butyrolactone) er et organisk opløsningsmiddel, der nedbrydes til GHB, når det indtages. Det kendes under navne som 'hætter' eller 'koma på flaske'. GBL er egentlig et stof, der bruges i midler til at fjerne maling med eller i bilplejeprodukter - som 'fælgrens'.
I Danmark er den slags produkter tilsat ætsende stoffer, der gør dem meget farlige at indtage. Brugere af GBL køber det fra udlandet, hvor det forhandles uden tilsætningsstoffer.Hvordan virker GHB og GBL?

GBL nedbrydes som nævnt til GHB, når det indtages. Herefter kommer virkningen, der altså er den samme for de to stoffer. Nedbrydningen af GBL sker i blodet ved hjælp af et enzym. Mængden af dette enzym varierer fra person til person. Det betyder at det kan være svært at stole på andres erfaringer m.h.t. hvor meget der skal til for at opnå en virkning - men undgå en forgiftning - fordi grænsen er så lille og svær at ramme.

Den virkning som brugeren oplever er opstemthed (eufori), manglende koordinationsevner samt at man glemmer, hvad man foretager sig. Man føler mindre usikkerhed, afslappethed, lykke og øget seksuallyst.

Ved højere doser (og forgiftning) optræder søvn, bevidstløshed (koma), kvalme og trang til afføring. Virkningen varer fra kort tid (15-30 minutter) til nogle timer. Ofte gentager brugeren indtagelsen flere gange for igen at opleve virkningen.

Rent fysisk sker der bl.a. det, at GHB delvist omdannes til et hæmmende signalstof i hjernen kaldet GABA (gamma amino hydroksybutyrat). GHB findes naturligt i kroppen, men i meget mindre mængder end ved indtagelse som rusmiddel.Hvilke bivirkninger er der?

Egentlig har GHB kun små bivirkninger når det anvendes som lægemiddel, hvor effekten kan kontrolleres. Anvendt som rusmiddel er der imidlertid to meget store problemer med stoffet:

For det første er det svært at dosere. Grænsen mellem den mængde, der skal til for at opnå en rus og den mængde, der risikerer at slå en ihjel er ikke særlig stor. Forgiftningsfaren er derfor nærliggende.

For det andet forstærkes stoffets neddæmpende virkning på centralnervesystemet, hvis det indtages sammen med andre dæmpende stoffer. Det kan være alkohol, sovemedicin, nervemedicin, bedøvelsesmidler m.v. Den forstærkende virkning kan medføre en dødelig forgiftning. Man holder simpelthen op med at trække vejret.

Bivirkninger i øvrigt er kramper eller ufrivillige muskelbevægelser, søvn / bevidstløshed samt ikke mindst kvalme og opkastning. Opkast kan i sig selv være farligt, fordi stoffets dæmpende effekt på nervesystemet kan betyde at opkast kommer ned i luftrøret, og kan forårsage alvorlige lungeskader.

Fordi stoffet bevirker at man ikke kan huske, hvad man foretager sig, har det også sociale bivirkninger. I udlandet er stoffet blevet forbundet med voldtægter (rape drug) og også i Danmark kendes tilfælde, hvor piger, der har indtaget stoffet, vågner op af rusen og opdager at de har haft samleje uden at kunne huske noget som helst om det. Altså heller ikke om de selv havde indvilliget i det eller ej.

Kroppen udvikler tolerans overfor stoffet efter regelmæssig brug. Det medfører abstinenser (tilbagetrækningssymptomer) som søvnløshed, angstanfald, rystelser eller svedeture.Hvad består GHB og GBL af?

GBL (Gamma butyrolactone) er et organisk opløsningsmiddel. GHB (Gamma-hydroxybutyrat) er et nedbrydningsprodukt heraf, der virker hæmmende på centralnervesystemet. Begge stoffer ses typisk som klare væsker. GHB har en let saltet smag.

Illegal GHB fremstilles typisk af amatører under ringe forhold, hvilket medfører risiko for at stoffet er forurenet af andre stoffer. Det øger risikoen for uforudsete bivirkninger.Hvordan bruges GHB / GBL?

GHB ('Fantasy', 'flydende E')fås i Danmark kun i væskeform (som medicin) og stoffet drikkes. Det gælder også, når det handles / produceres på det illegale marked. I udlandet fås GHB også i tabletform eller (illegalt) som pulver.
Hvis man indtager GBL ('hætter' 'koma på flaske') illegalt købes det som 'fælgrens', graffiti-fjerner eller lignende, som også drikkes. I kroppen nedbrydes GBL til GHB.

OBS! Danske produkter indeholdende GBL indeholder ætsende tilsætningsstoffer, der gør dem helt uegnede til indtagelse og meget farlige.GHBs Historie

GHB er et naturligt nedbrydningsstof i kroppen. Det blev syntetiseret i 1960'ere af Dr. Henri Laborit, der anvendte det til at studere neurotransmitteren GABA (et signalstof i centralnervesystemet). Men man fandt siden ud af, at det havde flere medicinske anvendelsesmuligheder.

Som rusmiddel er GHB / GBL så vidt vides et relativt nyt fænomen. Der blev først mere udbredt opmærksomhed omkring stoffet ved årtusindskiftet. De første (kendte) dødsfald og indlæggelser i Danmark kom i 2008.Hvordan behandles problemer med GHB?

Ved tegn på forgiftning, nedsat bevidsthed eller bevidstløshed, skal man straks ringe 112 eller køre brugeren på skadestuen.Referencer:

Maxwell JC, Spence RT.:
'Profiles of club drug users in treatment'
Substance Use and Misuse 40(9-10):1409-1426, 2005.

Smith KM, Larive LL, Romanelli F.:
'Club Drugs: Methylenedioxymethamphetamine, flunitrazepam, ketamine hydrochloride, and γ-hydroxybutyrate'
American Journal of Health-Syst Pharm 59(11):1067-1076, 2002.

Erovid GHB vault.

Netdoktor.dk.

Læs om rusmidler

Alkohol
Hash
Kokain
Amfetamin

Alfabetisk:
Alkohol
Amanita (fluesvampe)
Amfetamin
Amylnitrit (poppers)
Anabole, androgene steroider
Angel Dust (Fencyklidin)
Antidepressive midler
Ayahuasca
Belladonna (Galnebær)
Benzodiazepiner
Designer Drugs
Dimetyltryptamin (DMT)
Dopingstoffer
Ecstasy (MDMA)
Ephedrin
Fencyklidin (Angel Dust)
Fentanyl (Haldid)
Fluesvampe (Amanita)
Galnebær (Belladonna)
GBL ('Hætter' 'Koma på flaske')
GHB (Fantasy)
Hash
Heroin
Hætter (GBL)
Ibogain
Inhalater (snifning, lightergas)
Kava
Ketamin (Ketalar, Ketaject, Super-K)
Ketogan (Ketobemidon)
Khat
Kodein
Koffein
Kokain
Koma på flaske (GBL)
LAAM
Lightergas (snifning, inhalater)
LSD
Marijuana (Hash)
MDMA (Ecstasy)
Melatonin
Meskalin
Metadon
Methamfetamin
Morfin
Nikotin (Tobak)
Opium
PCP (Fencyclidin)
Poppers (amylnitrit)
Psilocybin (svampe)
Ritalin og lign.
Rohypnol
Snifning (inhalater, lightergas)
Steroider
Svampe (Psilocybin)
Tobak (Nikotin)
Læs også:

foto

af Peter Ege

Hvordan hænger misbrug og afhængighed af hash sammen med sociale og psykiske skader?
Vi vil helst tænke i simple og lineære årsagssammenhænge, men et genvisit i den nyere forskning om hash viser, at enkeltheden ikke holder. (fra STOF, nr. 7, Sommer 2006)

Læs mere →